Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Analiza financijskih izvještaja

Analiza financijskih izvještaja

Organizator: Mirakul

Broj pregledavanja: 2577

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Specijalistički seminar na temu razumijevanja i praktične primjene analize financijskih izvještaja i izrade modela vrednovanja poduzeća i projekta.

Sadržaj seminara (1. dana)

1. Svrha i cilj financijske analize poslovanja poduzeća
2. Fundamentalna analiza – analiza financijskih izvještaja

I. Financijski izvještaji
II. Analitičke tehnike
a) Apsolutne i postotne promjene
b) Horizontalna analiza
c) Vertikalna analiza
d) Analiza korištenjem pokazatelja
- Pokazatelji profitabilnosti
- Pokazatelji likvidnosti
- Pokazatelji zaduženosti
- Pokazatelji aktivnosti
III. DuPont sistem analize poslovanja poduzeća
IV. Altmanova Z – score metoda ocjenjivanja uspješnosti poslovanja poduzeća

3. Računovodstvene manipulacije u financijskim izvještajima
4. Analiza šireg okruženja poduzeća kao i analiza industrijske grane

5. Vrednovanje poduzeća
I. Pojam ‘korporativnih financija’
II. Čiji novac poduzeća troše?
III. Različite metode vrednovanja (prema imovini, prema profitu, prema novčanim tijekovima…)
IV. Financijsko planiranje i DCF metoda
V. Korištenje diskontiranih novčanih tijekova prilikom procjene vrijednosti i isplativosti projekata
a) Vremenska vrijednost novca
b) NPV (neto sadašnja vrijednost)
c) IRR (interna stopa povrata)

Sadržaj radionice (2. dana)

Razrada financijskih izvještaja:

 • Analiziranje poduzeća primjenom osnovnih analitičkih tehnika
  -Vertikalna i horizontalna analiza
  -Analiza uz pomoć financijskih pokazatelja
 • Izračun amortizacije
 • Otklanjanje utjecaja različitih računovodstvenih politika
 • Utvrđivanje vrijednosti poduzeća
  -DDM metoda
  -DCF metoda

Naglasak seminara "Analiza financijskih izvještaja" je na čitanju, razumijevanju i samostalnoj izradi izvještaja poduzeća. Cilj je pobliže upoznati polaznike s analizom financijskih izvještaja poduzeća, ranim znakovima upozorenja na potencijalne probleme, prikupljanjem javno dostupnih podataka…

Bit će prezentirani modeli i analize koje zahtijevaju i primjenjuju banke i druge financijske institucije prilikom odobravanja kredita i kreditiranja pojedinih projekata.

Cilj ovog seminara "Analiza financijskih izvještaja" osposobiti polaznike za razumijevanje i samostalnu izradu modela analize poduzeća temeljem javno dostupnih podataka.

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.