Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Balanced Scorecard (BSC)

Balanced Scorecard (BSC)

Organizator: Mirakul

Broj pregledavanja: 1814

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Neovisno o tome je li organizacija u razdoblju stagnacije, rasta ili krize, a uvažavajući okolnosti iz internog i eksternog okruženja, poduzetnička je obveza kreirati primjerene strategije i stvarati preduvjete za njihove realizacije kroz sustavno upravljanje promjenama i unaprjeđenjima.

Jedan od kvalitetnijih i često upotrebljavanih managerskih alata kojim se strategije pretvaraju u stvarnost i rezultate je BSC. Radi se odličnom sredstvu za transfer strateških namjera u praksu, u procese i operativu. Kroz definirane prioritete i koristi, kroz precizne metrike i mjere te raspored resursa, BSC fokusira organizaciju na ključne ciljeve, stvara sinergiju između različitih poslovnih funkcija i jača sposobnost upravljanja promjenama. Objedinjuje odabranu dominantnu s pobočnim strategijama (tri su ključne generičke strategije – odnos sa klijentima, operativna izvrsnost, inovativnost) te prvenstveno uravnotežuje poduzetničke ambicije s raspoloživosti, motiviranosti i kompetentnosti ljudi.

Očekivani rezultat takvog djelovanja je povećanje tržišne vrijednosti organizacije kroz rast prihoda, profita i slobodnog novca.

Sadržaj seminara:

• Uvodna priča o strategiji (Sun Tzu – Umijeće ratovanja)
• Ograničenja financijskih mjera i mjerenja, prava vrijednost nefinancijskih mjera i mjerenja
• Mjerenje rezultata i potreba za BSC-om
• Početne aktivnosti pri uvođenju i razvoju BSC-a na temelju prethodno definiranih strateških namjera
• Kreiranje strateške mape, povezivanje uzroka i posljedica (ako…, onda…)
• Izrada komunikacijskog plana te pravila timskog rada i primjene principa projektnog managementa
• Dizajniranje matrice mjera i mjerenja učinka
• Postavljanje ciljeva i prioriteta među inicijativama
• Kaskadiranje BSC-a na organizacijske jedinice
• Upotreba BSC-a za budžetiranje
• BSC kao podloga za nagrađivanje zaposlenika prema rezultatima rada
• Izvještavanje
• Održavanje i razvoj BSC-a u organizaciji

Praktični dio sastoji se od tri vježbe, od kojih se prva provodi individualno, a druge dvije u timovima te se uradci prezentiraju i uspoređuju u formi dijaloga:

1. analiza organizacijske kvalitete u svrhu utvrđivanja potrebe za uvođenjem BSC-a
2. utvrđivanje prioriteta među ciljevima
3. definiranja pokretača (poluga ili „lead“) i pokazatelja (stijena ili „lag“) za mjerenje nekoliko simuliranih inicijativa

Što je cilj seminara?

Upoznati polaznike s tehnikama odabira mjera, njihovim kvantificiranjem te tijekom procesa koji će svim dionicima omogućiti da razumiju i komuniciraju očekivane rezultate kroz četiri standardne perspektive (financije, tržište, procesi, razvoj i učenje) te provode aktivnosti kojima će organizacija realizirati svoje strateške namjere (viziju, misiju, dugoročne ciljeve).

Što ćete naučiti?

• povećati postotak ljudi koji razumiju strategiju
• kreirati model poticaja vezanih na strategiju
• osigurati dovoljno vremena te adekvatne materijalne i nematerijalne resurse za realizaciju odabrane strategije.

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.