Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Organizator: Enconing

Enconing okuplja projektne stručnjake s dokazanim iskustvom koji su radili na EU projektima u Hrvatskoj i Sloveniji, a koji imaju želju podijeliti naučene lekcije i znanja s budućim korisnicima EU sredstava. Širenje najbolje prakse je imperativ jer europski projekti nisu komercijalni projekti i nemaju profit kao svoj centar, već opću društvenu korist. To je posebno važno u ovim vremenima kada se u Hrvatskoj provodi tržišna ekonomija. Ovim putem se pružaju ne-komercijalna znanja društvu koje treba ponuditi razvojne projekte koji će budućnost našeg društva učiniti boljim za generacije koje dolaze.

Usluge:

Savjetovanje za javna i nepovratna sredstva
– podrška proračunskim korisnicima i komercijalnim subjektima u cilju pridobivanja su-financiranja projekata od EU Strukturnih i ostalih financijskih mehanizama.
– usluga uključuje strukturiranje projekata, pronalaženje partnera za provedbu projekta, izrada studije izvedivosti, poslovnog plana, projektnih investicija, dokumentaciju za prijavu, stručno upravljanje projektom i ostale usluge

Savjetovanje za javnu nabavu
– kompletna usluga savjetovanja i tumačenja primjene Zakona o javnoj nabavi, Zakona o javno-privatnom partnerstvu, identifikacija prilika za nabavu u Europskoj uniji, Ujedinjenim narodima, Svjetskoj banci, i ostalim javnim nadmetanjima, analiza dokumentacije za nadmetanje i identifikacija rizika
– savjetovanje ugovornih tijela o procedurama javne nabave, sudjelovanje u pripremama procedura javne nabave, davanje mišljenja tijekom postupaka provedbe nabave, odgovaranje na žalbe ponuditelja i natjecatelja, podrška u postupcima natjecateljskog dijaloga, podrška timu nabave

Savjetovanje za projekte javno-privatnog partnerstva
– priprema studija izvedivosti javno-privatnog partnerstva, strukturiranje projekata javno-privatnog partnerstva, upravljanje nabavom za javno-privatno partnerstvo, zastupanje javnog i/ili privatnog partnerstva u postupcima nadmetanja, privlačenje privatnih investitora i (su)financiranja strateških projekata javno-privatnog partnerstva

Stručno upravljanje projektima
– stručno upravljanje projeketima prema postavkama PMBOK, upravljanje projektnom integracijom, upravljanje opsegom, upravljanje troškovima, upravljanje kvalitetom, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje projektnim komunikacijama, upravljajnje projektnim rizicima, upravljanje projektnom nabavom

Usluge podrške organizacijske sposobnosti
– održavanje seminara i radionica za proračunske i komercijalne korisnike o područjima financijsko upravljanje EU projekata, javne nabave za EU projekte, zelena javna nabava, održiva javna nabava, upravljanje kompleksnom nabavom JPP, EU (su)financiranje, stručno upravljanje projektima i ostalo

Naša fokusiranost i predanost na životni ciklus projekata i na potrebe korisnika predstavljaju unikatnu konkurentsku prednost.

Enconing organizira sljedeća događanja:

Napomena: Neka od ovih gornjih događanja su možda završila, a neka će se tek održati.

Nažalost, iz nekog razloga ovdje nema nadolazećih događanja. :-( Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.