Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Financije za nefinancijaše

Financije za nefinancijaše

Organizator: EducaMix

Broj pregledavanja: 2070

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Trener

Nikola Nikšić, CMC 

Predviđeno trajanje treninga

Dva dana, 16 školskih sati 

Trening je namijenjen

 • poduzetnicima
 • top menadžerima
 • nefinancijskim menadžerima koji trebaju razumjeti osnove financijskih principa i izvještavanja
 • svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka
 • početnicima u financijama koji želi steći uvid u cjelinu financija i uočiti razlike između financija, kontrolinga i računovodstva

Kratki sadržaj treninga

 • Temeljna financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvješće o novčanom tijeku, bilješke)
 • Pravne osnove financijsko- računovodstvenog poslovanja
 • Ključni pokazatelji poslovanja (financijski i nefinancijski pokazatelji, benchmarking, analiza konkurencije)
 • Upravljanje troškovima (vrste i raspoređivanje troškova, modeli kontrole i snjižavanja troškova, vrijednosna usklađenja i amortizacija, rezerviranja)
 • Upravljanje portfoliom usluga i prozvoda (kalkuliranje cijena, točka pokrića)
 • Upravljanje portfoliom kupaca i ne-kupaca (segmentacija tržišta, ocjenjivanje klijenata, optimizacija prodajnih kanala)
 • Planiranje s naglaskom na budžetiranje, financijsko planiranje (postupak planiranja, postupci nadzora nad provedbom i promjenama, analiza i segmentacija tržišta, analiza organizacije i razvojnih mogućnosti, planiranje ulaganja CAPEX, izrada planskih financijskih izvješća za više godina poslovanja)
 • Upravljanje financijskim rizicima, naplativosti (prevenciji) i naplati potraživanja (postupcima u reakciji)

Ciljevi treninga

Upoznati se sa znanjima koja omogućuju pravilno i proaktivno sudjelovanje u realizaciji „dobitne kombinacije“:

 • porast efikasnosti (ili „operativne izvrsnosti“, ili „raditi stvari na pravi način“) i efektnosti (ili „poslovne izvrsnosti“, ili „raditi prave stvari“)
 • Naučiti kako promatrati i učiti iz prošlosti, razumijeti sadašnjost te prognozirati budućnost na više načina:
 1. Kroz temeljna financijska, menadžerska i druga izvješća
 2. Kroz potrfolio proizvoda i uslugaKroz potencijal raspoloživih ljudi i potencijalnih akvizicija
 3. Kroz lanac vrijednosti odnosno tijek poslovnog procesa pojedine organizacije
 4. Kroz klasifikaciju kupaca, dobavljača ili drugih čimbenika važnika za organizaciju
 5. Kroz tržišnu vrijednost organizacije sastavljenu od financijskog i intelektualnog kapitala

Metode rada

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i timski rad
 • dijalog 
 • razmjena znanja i iskustva 

U iznos kotizacije uključeno

 • trening od 16 školskih sati
 • svi potrebni materijali za praćenje radionice
 • uvjerenje o pohađanju
 • 2 ručka
 • coffee break-ovi
 • elektronski zapis (snimka nastupa na treningu)

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.