Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Financijsko upravljanje EU projekata

Financijsko upravljanje EU projekata

Organizator: Enconing

Broj pregledavanja: 1613

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Opis:

Zašto se u prosjeku od petine do trećine odobrenih sredstava EU projekata vraća u EU proračun?

Razlog tome je neprirpremljenost proračunskih korisnika za provedbu EU projekata. Pripremanje proračunskog korisnika za provedbu EU projekta je potcjenjeno jer su sve oči uprte u sredstva i kako ih dobiti.

Ciljevi:
Kako bi vaša organizacija uspješno upravljala svojim projektima i bila pripravna za rezervne planove, potrebno vam je čvrsto uporište u osnovama nabave, računovodstva i financija, u praksi. Ovaj seminar vam nudi dubinski pogled na financijsko upravljanje projekata, kao i širu sliku uklapanja projekta u financijski kontekst proračunskog korisnika i ciljeve potrebne organizacije ukoliko je i koordinatora projekta.
Tijekom cjelodnevnog seminara, polaznici će naučiti koje vještine su potrebne kako bi osigurali da organizacijski projekti zadovolje ili premaše financijske ciljeve za priznate projektne prihode, avanse i troškove (prihvatljive i direktne) projekta. Seminar će predstaviti klasične financijske principe koji direktno utječu na projekt, a time će polaznici dobiti praktično iskustvo kako koristiti financijske informacije u projektnom okruženju.
Studije slučaja i vježbe vezane uz provedbu projekata doprinijeti će timskom radu koji će biti itekako potreban kada se polaznik vrati u matičnu ustanovu i započne s primjenom u praksi.
Također, biti će demonstrirano kako financije utječu na organizacijsko odlučivanje i ocjenjivanje provedbe EU projekta.

Namjena:
Menadžment organizacije, voditelji projekata te specijalisti u reviziji, financijama, računovodstvu i nabavi.

Iz programa:

1. Financijsko planiranje za provedbu EU projekata u 2015. godini

 • Kako su-financirati EU projekt u 2015. godini
 • Kako organizirati trošenje projektnih sredstava za potrebe EU projekta?
 • Razlika između projektnog prijedloga i ugovora o donaciji nepovratnih sredstava
 • Administracija EU projekta – osnovni preduvjeti

2. Kako koristiti alate za revizijski trag?

 • Uspostava i održavanje registra projektnih ugovora
 • Imovina projekta i obveze vidljivosti financiranja
 • Projektni tretman ugovora o radu zaposlenih/suradnika i podloge vremenika
 • Pregled poslovne dokumentacije s aspekta revizijskog traga
 • Pregled sadržaja „projektnog registratora“

3. Kako izrađivati financijske izvještaje projekta na osnovi računovodstvenih podloga?

 • „EU tijekovi“ u praksi
 • Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi po programu
 • Direktni i indirektni troškovi projekta
 • Računovodstvo izvora (su)financiranja
 • Financijsko izvještavanje (privremeno/završno)
 • Primjena tečaja i izračun tečajnih razlika na EU projektu
 • Alati za osiguranje revizijskog traga
 • Tehnike izbjegavanja dvostrukog financiranja

 4. Kako i kada obračunati poreze u EU projektima?

 • Porezni tretman PDV-a u EU programima nakon 1.1.2015.
 • Utjecaj poreza na dohodak u 2015. na isplate u svezi EU projekta
 • Primjer isplata projektnih troškova u ime projektnih partnera a za aktivnosti u Hrvatskoj
 • PRAKTIČNA VJEŽBA: Planiranje projekcija financijskog plana korisnika EU sredstava, veza s EU projektnim proračunom

Trajanje: Jednodnevni seminar s pauzama za kavu i ručak

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.