Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Fokusom do uspješnosti

Fokusom do uspješnosti

Organizator: Revivir

Broj pregledavanja: 1535

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Rezultati istraživanja razine angažiranosti djelatnika na radnom mjestu (provedeno 2013) pokazuju kako:- 70% djelatnika nije angažirano na poslu, od toga- više od polovice, 52% kažu da nisu entuzijastični ili predani poslu i da u osnovi „prespavaju“ radni dan,- ostalih 18% je iskreno nesretno, ili kako kažu „aktivno se ne uključuju“.Kao ključni razlog navode "da ne osjećaju da su bitni" za napredak kolektiva, ali i nemogućnost brze prilagodbe na promjene (ne znaju kako to učiniti) što im stvara preveliki stres. 

Uzimajući u obzir koliko vremena u danu (i u životu!) provedemo radeći, ovi podaci su zaprepaščujući! Nesagledive su posljedice ovakvoga stanja, ne samo na izvedbu i (još bitnije) na kvalitetu života djelatnika već i na cijeli kolektiv, pa i razvoj društva u cjelini. Kako stvoriti prosperitetno radno mjesto na opću dobrobit?!

Trening Fokusom do uspješnosti (može li radno mjesto postati rad-OS-no mjesto?!) može biti prvi korak ka rješenju. 

Kome je trening namijenjen

Trening je dizajniran za poslovne korisnike (organizacije bilo kojeg tipa i veličine – od manjih tvrtki do korporacija) i za sve razine odlučivanja (voditelji timova, manageri, izvršna razina) kojima je cilj stvoriti proaktivno, stabilno, učinkovito i ekspanziji orjentirano radno okruženje, poboljšati međusobnu komunikaciju i doprinijeti općoj dobrobiti.

Cilj treninga

 • osigurati teorijska i praktična znanja kako učinkovito potaknuti angažiranost djelatnika na radnom mjestu na opću dobrobit

Trening je za Vas ukoliko ste

 • prepoznali da su vaš najdragocjeniji resurs ljudi koji čine kolektiv i da podrška u njihovom osobnom usavršavanju ne predstavlja trošak nego ulaganje
 • razumijete da je ključ uspjeha u potpunom preuzimanju odgovornosti za način na koji mislimo, donosimo odluke i djelujemo te kako se prezentiramo u svakoj situaciji 
 • prepoznali da na uspjeh ne utječe samo „kako nešto činite“ nego i stupanj „angažiranosti“ (svjesnosti) u tome što činite 
 • primjetili da postojeći, tradicionalni edukacijski modeli osiguravaju mnoštvo informacija, ali nedostaje konkretnih alata za tzv. primjenu u realnoj situaciji, a želite više od toga
 • odlučili zaustaviti negativan i ograničavajući utjecaj stresa na učinkovitost, kvalitetno upravljanje vremenom, međuljudske odnose, motivaciju, jasnoću u odlučivanju, stvaranje povjerenja u vlastite resurse i kreiranje opće dobrobiti organizacije
 • otvoreni za novi pristup učenja u cilju ekspanzije ljudskih potencijala
 • ozbiljni u namjeri da izgradite emocionalno inteligentno, stabilno, odgovorno, kreativno i predano (u potpunosti angažirano) radno okruženje, a time i širu zajednicu

Sadržaj treninga

Znanstvena istraživanja pokazuju kako prosječna osoba 6-10 puta u minuti izgubi fokus (pozornost) što drastično smanjuje učinkovitost na svim nivoima. Nadalje, nemogućnost zadržavanja pozornosti je glavni uzročnik stresa, a time i čitavog niza frustracija, nezadovoljstava, demotivacije (motivacija je snažna pokretačka snaga direktno povezana sa sposobnošću fokusa), nemogućnost ostvarivanja kako osobnih tako i poslovnih ciljeva, izostanka kvalitetne i otvorene komunikacije i u konačnosti stvaranja klime nepovjerenja.Velik problem u poslovno okruženje stvara i tzv. deficit vremena, što se vještinom fokusa uspješno nadvladava – izbjegavaju se prazni hodovi kao i bavljenje manje bitnim stvarima.

Samo potpuno fokusirana osoba je u mogućnosti aktivirati sve svoje potencijale, biti točna, precizna, svježih ideja, jasna i čvrsta u odlučivanju i u svakoj situaciji biti sposobna pronaći jedinstveno i trajno rješenje neovisno o kakvom se problemu, zahtjevu, situaciji ili okolnosti radi. Praćenje najnovijih dostignuća na različitim poslovnim područjima i njihova primjena snažan je faktor uspješnosti i ekspanzije svake firme i svakako njena prednost. S druge strane, poslovni subjekt koji raspolaže ljudskim resursima (bilo da se radi o rukovodećoj ili izvršnoj strukturi) koji su izrazito fokusirani, motivirani, stabilni i proaktivno usmjereni, nema konkurencije.

Ovaj trening osim teorijskog dijela, donosi i učinkovite, izrazito praktične alate kojima se postiže i zadržava značajan pomak u razini fokusiranosti.

Polaznici će na ovom treningu naučiti

 • što je životni ciklus projekta (cilja, ideje)
 • zašto je upravljanje raspoloženjima ključno za ekspanziju
 • kako se pomaknuti iz zone „preživljavanja“ u zonu „kreacije“
 • kako se na najprirodniji način opustiti, trenutno ovladati stresnom situacijom i spriječiti "izgaranje" na poslu
 • zakonitosti funkcioniranja uma i kako ih iskoristiti za značajnu i trajnu promjenu
 • kako uvjerenja i stavovi utječu na percepciju mogućeg
 • aktivirati inspiraciju kao pogonsko gorivo ka uspjehu
 • kako uspjeh pretvoriti u naviku (jer uspjeh je navika!!)
 • što je fokus i zašto se naziva najvećim ljudskim kapitalom
 • koje su negativne posljedice „neangažiranosti“ na radnom mjestu kako za djelatnika (zdravstveni problemi, demotivacija, osjećaj „nepripadnosti“ kolektivu), tako i za organizaciju (gubitci u prihodima, povećani troškovi izazvani praznim hodom, stagnacija) i kako ih spriječiti

Te kroz praktičan rad

 • ovladati vještinom fokusa (potpunom pozornošću)
 • klarificirati i nadvladati konkretnu nepoželjnu naviku, uvjerenje ili emocionalno stanje
 • iskusiti jasnoću balansiranog (koherentnog) uma 

Svaki polaznik dobiva detaljne upute postupka postizanja jasnoće uma i konkretan, učinkovit alat skraćivanja/uklanjanja perioda emocionalnog odgovora tijela na stresni događaj primjenjiv u svakodnevnim situacijama. 

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.