Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

HR Akademija

HR Akademija

Organizator: Mirakul

Broj pregledavanja: 1686

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Raznolikost i dinamika širenja na nova tržišta zahtijeva kontinuirano unaprjeđenje managerskh i specijalističkih vještina zaposlenika kako bi oni bili sposobni i voljni odgovoriti na zahtjeve i dinamiku poslovanja, a najbolje tvrtke pružaju priliku za razvoj ambicioznim zaposlenicima, željnim znanja i uspjeha. Ljudski potencijali jedan su od ključnih resursa i izravni sudionik poslovnog razvoja i ekspanzije svake organizacije.

HR Akademija osmišljena je kako bi potaknula sustavni pristup managementu ljudskih potencijala u procesnom i praktičnom kontekstu te kako bi se ohrabrilo korištenje najboljih hrvatskih, ali i svjetskih HR praksi. HR Akademija sastoji se od 7 modula koji, teorijski i praktično, razvijaju ljudski potencijal.

Pregled programa po modulima

MODUL 1 - Strateško upravljanje ljudskim resursima

 • Ključna uloga funkcije ljudskih resursa i pozicioniranje funkcije ljudskih resursa u ukupnom poslovanju tvrtke
 • Na koji način funkcija ljudskih resursa sudjeluje u realizaciji strateških ciljeva tvrtke
 • Osnovne funkcije upravljanja ljudskim resursima i uloga voditelja ljudskih resursa u definiranju prioriteta
 • Modeli strateškog upravljanja ljudskim resursima
 • Planiranje i primjena strateškog upravljanja ljudskim resursima (analiza, sadržaj, obrazloženje, plan implementacije te analiza troškova i koristi)
 • Kreiranje, implementacija i praćenje najvažnijih procesa
 • Što nam donosi budućnost

MODUL 2 - Analiza radnog mjesta, selekcija i integracija zaposlenika

 • Kako analizirati radno mjesto -  osobne specifikacije i kompetencije
 • Metode analize poslova – primjeri obrazaca
 • Pribavljanje kandidata  – izvori i postupci
 • Regrutiranje – praktični instrumenti i tehnike selekcija
 • E-regrutiranje – korporativne stranice, portali za zapošljavanje, video isječci, društvene mreže (LinkedIn, Facebook), blogovi i osobne stranice te forumi
 • Sveobuhvatno selekcijsko intervjuiranje – obrasci i pitanja
 • Primjer selekcije i on boardinga iz poslovne prakse Metro-a
 • Proces selekcije visokoobrazovanih pripravnika SHAPE
 • Integracija (on boarding) zaposlenika

MODUL 3 - Model praćenja radne uspješnosti – Performance Appraisal

 • Organizacijski i individualni interesi praćenja radne uspješnosti
 • Odgovornost za praćenje i provođenje ciljeva s aspekta managera i odjela ljudskih potencijala
 • Proces praćenja radne uspješnosti – pravi čovjek na pravom mjestu
 • Model praćenja organizacijske uspješnosti
 • Metode ocjenjivanja radne uspješnosti – primjeri obrazaca
 • Što mjeri 360° Feedback upitnik – primjer obrasca
 • Najčešći problemi pri ocjenjivanju i kako ih izbjeći
 • Praćenje radne uspješnosti dva primjera iz hrvatske prakse
 • Mjere za poboljšanje radne uspješnosti – prezentacija alata
 • Razgovor o uspješnosti – feedback i dodatna motivacija

MODUL 4 - Upravljanje karijerom, edukacija i razvoj zaposlenika

 • Obrazovanje i razvoj – prilagodba promjenama u organizaciji i na tržištu
 • Temeljne faze procesa obuke sagledane s aspekta organizacije i zaposlenika
 • Razvoj managera – primjeri
 • Upravljanje i životni ciklus upravljanja karijerom – primjer
 • Tehnike i metode obrazovanja te razvoja zaposlenika – primjer Petrokemija d.d.
 • Evaluacija obrazovnih programa i izvještavanje  –  ključni pokazatelji uspješnosti
 • Učeća organizacija i upravljanje znanjem
 • DOP u sustavu obrazovanja i razvoja zaposlenika
 • Koncept e-learninga – što je, kako funkcionira, metode, prednosti i nedostatci
 • Modeli korištenja e-learninga – primjeri iz hrvatskih kompanija
 • Uvođenje e-learninga u organizaciju – mogućnosti, potrebni resursi i rizici
 • Uspjeh e-learning projekata – ROI i primjeri iz hrvatske prakse

MODUL 5 - Upravljanje talentima – Talent Management

 • Što je sve talent management
 • Tko su talenti – različiti pristupi
 • Ključni elementi procjene – upravljanje učinkom i definiranje potencijala
 • Razvoj talenata
 • Zadržavanje talenata
 • Ključni koraci i ključni sudionici u procesu
 • Kreiranje „talent magnet“ kulture
 • Razvoj talenata kao kompetitivna prednost

MODUL 6 - Organizacijski sustav motiviranja i nagrađivanja – Reward Management

 • Orijentacija organizacije na ciljeve, rezultate i izazove
 • Koja je veza između motivacije i nagrađivanja? – Motivacijski i kompenzacijski karakter plaće
 • Suvremeni principi i zakoni motivacije zaposlenika – praktična „to do“ tablica
 • Intrinzične i ekstrinzične nagrade -  primjena u poslovnoj praksi, izazovi
 • Koliko platiti? Planovi plaće prema postignuću – case study
 • Individualni, grupni i organizacijski  sustavi nagrađivanja zaposlenika – primjeri
 • Direktne i indirektne managerske kompenzacije – primjeri
 • Modeli nagrađivanja (prodajni, administrativni, operativni) – primjeri iz prakse

MODUL 7 - Transformacija kompanije – reorganizacija i programi restrukturiranja

 • Poslovanje tvrtke kroz prizmu internog i eksternog okružja
 • Uloga Ljudskih resursa u poslovanju tvrtke
 • Rezultati poslovanja i stvaranje dodane vrijednosti
 • Prepoznavanje potreba za restrukturiranjem
 • Izazovi definiranja plana restrukturiranja
 • Procesi reorganizacije i promjene organizacijske kulture
 • Procesi kolektivnog pregovaranja
 • Krizno upravljanje u kontekstu interne i eksterne komunikacije
 • Modeli povećanja produktivnosti
 • Proces reorganizacije tvrtke
 • Modeli promjene organizacijske kulture
 • Mjerenja produktivnosti
 • Mjerenje učinkovitosti cjelovite transformacije kompanije

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.