Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Imovinski porezi

Imovinski porezi

Organizator: Učionica Poslovnog Salona

Broj pregledavanja: 3320

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Kada se radi o oporezivanju imovine u RH, korisno je imati podlogu u znanju koji su sve porezi na imovinu prisutni, koje su stope, obveznici i oslobođenja.

Na ovom seminaru ćete savladati problematiku oporezivanja nekretnina i pokretnina, a bit ćete upoznati i s problemima koji nastaju kod utvrđivanja i naplate poreza na imovinu. Naravno, govorit će se i o izuzetcima od oporezivanja, odnosno o poreznim oslobođenjima po pojedinim poreznim oblicima.Također, moći ćete interaktivno sudjelovati na nastavi kroz pitanja i praktične probleme.

Teme seminara

  • problematika kod poreza na promet nekretnina
  • poreza na dohodak (imovina i imovinska prava)
  • poreza na nasljedstva, darove i slično
  • odgovaranje na pitanja polaznika

Cilj seminara

  • upoznati sudionike s problematikom oporezivanja imovine u RH
  • pružiti odgovore na pitanja
  • nakon odslušane edukacije polaznici bi trebali znati kako ispravno i primjereno postupiti u određenoj situaciji u slučaju poreznog nadzora te će biti upoznati sa svim koracima postupka
  • interaktivno sudjelovanje

Ciljane skupine

  • knjigovođe
  • zaposlenici u ekonomskom sektoru te 
  • svi koji žele ažurirati porezno znanje.

Program seminara

8:20 - 8:30 - Registracija sudionika

8:30 - 9:30 - Uvod u oporezivanje imovine, s praktičnog i teoretskog aspekta

Pitanja i odgovori

9:30 - 9:40 - Pauza

9:40 - 10:50 - Upoznavanje s pojedinim poreznim oblicima (prvi dio)

Pitanja i odgovori

10:50 - 11:00 - Pauza

11:00 - 12:30 – Upoznavanje s pojedinim poreznim oblicima (drugi dio)

Pitanja i odgovori

Predavač

Antonio Prtenjača je znanje o porezima stjecao na „Pravnom fakultetu u Zagrebu – Studijskom centru za javnu upravu i javne financije“, na studiju specijaliziranom za poreze gdje je bio i demonstrator na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost. Posjeduje  certifikat „knjigovođa“ stečen na „Institutu za menadžment“ u Zagrebu. Autor je e-publikacija „Abeceda poreznog nadzora“ i “5O pitanja i odgovora nakon ulaska Hrvatske u EU” koje je 2013. godine objavio u suradnji s web izdanjem Poslovnog dnevnika, kao i preko stotinu članaka stručnog karaktera. Stručni je suradnik konzultantskoj kući „VerlagDashofer“ te brojnim knjigovodstvenim uredima i ekonomistima. Pokretač je pilot projekta „Porezna klinika“.Održava poslovne seminare o porezima te razne online i video edukacije. Služi se sa dva strana jezika, francuskim (pasivno) i engleskim jezikom (aktivno). Živi i radi u Zagrebu.

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.