Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

ISKORISTITE POTICAJE ZA EKOVOZILA

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Industrija je kao sektor oduvijek bila bitna u planovima i analizama energetskog sektora. No, kao skupina potrošača ona je najkompleksnija s obzirom na raznovrsnost načina korištenja energije. Riječ je o sektoru u kojemu se dugoročno bilježi najveći pad potrošnje energije koji je većinom rezultat smanjenog opsega proizvodnje posebice zbog ekonomske krize, ali i  tehnološkog napretka uslijed primjene mjera energetske učinkovitosti, iako u značajno manjoj mjeri.

Polaznike će se upoznati s mogućnostima sufinanciranja izrade energetskih pregleda te uvođenjem sustava upravljanja energijom u skladu s normom ISO 50001. Velika poduzeća dužna su izraditi energetski pregled svake 4 godine, s tim da prvi certifikat moraju napraviti najkasnije do 5.12.2015. godine.

Na seminaru će se održati i motivacijska radionica Zeleni ured koja ima za cilj poticati energetski učinkovito ponašanje na radnome mjestu, ali i u vlastitom domu.

O primjerima dobre prakse iz sektora industrije, ali i ostalim područjima, polaznicima će više reći predavač tvrtke RITEH, tvrtke koja nudi inženjerske i konzultantske usluge te kompletna rješenja na području energetske učinkovitosti.

Polaznicima će se predstaviti kako prepoznati potencijalne projekte za poboljšanje energetske učinkovitosti u okviru vlastitog poslovanja te ih upoznati s modelom financiranja takvih projekata i kroz EBRD-ovu kreditnu liniju WeBSEFF (Western Balkan Sustainable Energy Financing Facility) kao i kroz natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su planirani u 2015. godini.

Koji je cilj seminara?

Cilj seminara je osigurati lakše prepoznavanje i osmišljavanje potencijalnih projekata u području energetske učinkovitosti te načine na koje se mogu realizirati kroz različite modele financiranja, uključujući i sufinanciranje bespovratnim sredstvima.  Za sektor industrije je osobito važno da takve projekte uključi u svoje društveno odgovorno poslovanje i ostvari dodatne uštede, u vidu smanjenja troškova za energente, povećanje vrijednosti imovine i poveća kvalitetu boravka u prostoru.

Koje su teme seminara?

  • Energetska učinkovitost - temelj održivog razvoja i poslovanja
  • Zeleni ured - motivacijsko-edukacijska radionica
  • Mogućnosti poboljšanja energetske učinkovitosti u poslovnom sektoru
  • Sve o treningu eko vožnje
  • Gospodarenje energijom primjenom norme ISO 50001:2012, korištenje softwarea 'ESCO Monitor' i ISO 50001 certifikacija sustava upravljanja energijom
  • Primjeri dobre prakse u industriji
  • Mogućnosti sufinanciranja projekata sektora industrije i prometa

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen tvrtkama i obrtnicima koje obavljaju proizvodnu industrijsku djelatnost, zatim koje obavljaju djelatnost javnog gradskog prijevoza putnika i/ili tereta te tvrtkama koje posjeduju velike vozne parkove kao i onima koje njeguju „zeleni imidž“ i zanimaju se za energetsku učinkovitost.

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.