Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Jednostavno knjigovodstvo za udruge

Organizator: Mapa znanja

Broj pregledavanja: 1438

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

 

Od 01.01.2015. godine nastupile su mnoge izmjene u financijskom vođenju poslovanja i financijskom izvještavanju za sve sudionike u poslovanju udruga.

Novi zakon o udrugama stupio je na snagu 01.10.2014. dok se novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija počinje primjenjivati od 01.01.2015.

Novim propisima obveze „malih“ udruga se povećavaju, a najvažnija nova obveza je sastavljanje i predaja financijskih izvještaja od 01.01.2015. Novim zakonom proširuje se i popis poslovnih knjiga koje je potrebno voditi: knjiga primitaka i izdataka, knjiga blagajne, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, popis dugotrajne imovine.

Seminar ima svrhu objasniti cjelokupno računovodstvo „malih“ udruga (udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo) s primjerima knjiženja i vođenja poslovnih knjiga iz prakse.

Na seminaru svi polaznici dobiti će i gotove informatičke modele za direktnu primjenu na računalu kada se vrate u udrugu. Modeli uključuju: Knjigu primitaka i izdataka, Knjigu blagajne, Knjigu putnih naloga, Obračun plaće, Obračun ugovora o djelu, Obračun autorskog honorara, Popis imovine, Knjigu ulaznih računa, Knjigu izlaznih računa.

Uvod

 • Novi zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Uvjeti za vođenje jednostavnog knjigovodstva
 • Odluka o organizaciji knjigovodstva i načinu izvještavanja
 • Obveza sastavljanja i predaje godišnjih izvještaja
 • Obveza sastavljanja i predaje izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava

Poslovne knjige „malih“ udruga (neprofitnih organizacija)

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga blagajne
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa
 • Popis dugotrajne nefinancijske imovine

Knjiga primitaka i izdataka

 • Obvezni sadržaj knjige primitaka i izdataka
 • Primjeri knjiženja u knjigu primitaka i izdataka

Knjiga ulaznih i izlaznih računa

 • Primjeri knjiženja u knjigu primitaka i izdataka

Knjiga blagajne

 • Blagajnički izvještaj (primjer izvještaja, primjer knjiženja u izvještaj, obvezni podaci)
 • Isplatnice (izgled isplatnice, obvezni sadržaj isplatnice)
 • Uplatnice (izgled uplatnice, obvezni sadržaj uplatnice)
 • Blagajnički maksimum
 • Specifičnosti kod isplate u gotovini (koje isplate su dozvoljene, koje isplate nisu dozvoljene)

Obveze prema zaposlenicima i drugim osobama

 • Obvezne evidencije
 • Obračun plaće
 • Obračun drugog dohotka
 • Primjer obračuna plaće
 • Primjer obračuna drugog dohotka (honorar na temelju ugovora o djelu)
 • Primjer obračuna drugog dohotka (autorski i autorski umjetnički honorar)
 • Specifičnosti isplate drugog dohotka za sportske udruge (isplata honorara za suce)
 • Kada se isplaćuje autorski honorar, a kada drugi dohodak po ugovoru o djelu?
 • JOPPD obrazac

Popis imovine

 • Primjeri popisa imovine
 • Godišnji popis imovine

Izdaci za službena putovanja

 • Uvjeti za isplatu izdataka službenog putovanja
 • Službena putovanja članova, volontera i suradnika
 • Primjeri obračuna putnog naloga
 • Iskazivanje u JOPPD obrascu

Dodatne informacije za kraj seminara:

 • Novi zakon o udrugama (Što je novo, Izrada novog statuta do 01.10.2015.)

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.