Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

KADROVI I KADROVIRANJE

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

PROGRAM SEMINARA:9:00-9:45

- Uvod u seminar

- Osnovni pojmovi,

- Značenje 

-Sadržaj osposobljavanja

- Cilj seminara

9:45-11:15        

- Analiza posla i planova firme kao preduvjet kadroviranja

- Planiranje kadrova, proces regrutiranja, selekcija i obuka

11:15-11:30

- Pauza kava i kolači

11:30- 13:00   

- Koliko postojeći kadrovi odgovaraju utvrđenim radnim ciljevima

- Izrada datoteke kadrova i datoteke radnih mjesta

- Prognoza budućih kadrovskih potreba (internih i eksternih)

13:00-14:00    

- Pauza za ručak

14:00-15:00    

- Utvrđivanje strategije kadroviranja – cjelovito životno obrazov.

- Načini selekcije kadrova (etape), individualne razlike

15:00- 16:00

- Baza podataka o kandidatima (testovi, intervju i dr.)

- Selekcija menadžera i njihovi akcioni planovi

- Obuka i  razvoj, metode procjene, kompenzacije

16:00-17:30    

- Fenomen liderstva i razlike od menadžerstva

- Naša iskustva i stramputice neznanja (literatura)

NOSITELJ SEMINARA:

Prof. dr. sc. Tonći Šitin

Rođen je u Splitu, studirao na Sveučilištu u Zagrebu, doktorirao povijesne znanosti i preko 25 godina radio kao profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru. Pored nacionalne i svjetske povijesti 20.stoljeća bavio se istraživanjem gospodarske, kulturne i socijalne povijesti i tiskao brojne znanstvene radove, sudjelovao na znanstvenim skupovima i bio u tri navrata voditelj znanstvenih projekata iz naše nacionalne povijesti. Dugi niz godina aktivni je kritičar raznih kulturnih manifestacija i aktivist nevladinih udruga  posebno u borbi za podršku ugnjetenim narodima i etničkim skupinama. Na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment specijalizirao se za teme i probleme Menadžmenta ljudskih resursa i Kadroviranja.

 

IZNOS KOTIZACIJE: 1360.00 HRK

NAČIN PLAĆANJA :

IBAN: HR2324070001100432338

 

KONTAKT:

Tel.:+385 21 645375, Mob: +38595 9031949, e-mail: [maskirani email]

 Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.