Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Kako iskoristiti Microsoft Excel-a u financijskom upravljanju EU projekta?

Kako iskoristiti Microsoft Excel-a u financijskom upravljanju EU projekta?

Organizator: Enconing

Broj pregledavanja: 1929

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Opis:

Voditelj EU projekta vam je donio ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava i račun za plaćanje a vi niste ažurirali financijski plan s novim EU projektom i pitate se što i kako sada napraviti kako biste poštovali Zakon o proračunu?

Gubite kontrolu nad projektnom dokumentacijom i treba vam više od 2 minute kako biste pronašli nešto od projektne dokumentacije?

Trebate napraviti financijski izvještaj za potrebe izvještavanja EU projekta u valuti EUR po tečaju Europske središnje banke i obračunati tečajne razlike a nemate više od 10 minuta za to?

Razlog tome je nepripremljenost projektnog tima sa zahtjevima EU projekta i obvezama koji iz ugovora o donaciji nepovratnih sredstava proizlaze a na koje će radionica ponuditi rješenja.

Ciljevi:

Tijekom cjelodnevne radionice, polaznici će savladati naprednu primjenu Excel funkcija i modela za potrebe financijskog upravljanja EU projekta. Konkretni primjeri će povećati razumijevanje primjene Financijske uredbe EU 966/2012 u svakom projektnom aspektu.

Namjena:

Voditelji projekata te specijalisti u financijama, računovodstvu i reviziji.

Iz programa:

  • Financijsko planiranje projekta
  • Administriranje dokumentacije
  • Priprema i provedba postupaka nabave
  • Evidencija imovine
  • Izračun plaća, honorara i naknada
  • Financijska evidencija vremenika
  • Upravljanje računovodstvenim podacima i izrada financijskih izvještaja za potrebe projekta
  • Izračuni novčanog tijeka projekta, potrebnog su-financiranja
  • Re-alokacije sredstava u projektu, pripreme za izmjene namjene sredstava
  • Temeljnica za knjiženje provedbe EU projekta na dan 31.12.

Trajanje: Jednodnevna radionica s pauzama za kavu i ručak

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.