Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Kako osmisliti projekt koji će biti (su)financiran iz EU fondova?

Kako osmisliti projekt koji će biti (su)financiran iz EU fondova?

Organizator: Enconing

Broj pregledavanja: 1796

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Opis:

Kada govorimo o razvojnim projektima, govorimo o razvoju proizvoda i usluga, kako u tehnološkim područjima kao što su obrazovanje i socijalnih usluga, razvoj inovativnih proizvoda, logističkih koncepata, nastavnih planova i programa, nastavnog procesa, nastavnih pomagala, partnerskih mreža, metoda razvoja ljudskih potencijala, itd. Istraživanje i razvoj za demonstracijske projekte ispada među najteže vrste projekata za prijavu za dodjelu europskih fondova, jer su oboje zahtjevni i administrativno i financijski. Atraktivni su i zbog toga što donose novu dodanu vrijednost i u kontekstu održivog razvoja te podižu konkurentnosti poduzeća i institucija kroz razvoj. Priprema takvih projekta zahtijeva dubinsku analiza izazova i sredstva u europskim sektorskim politikama, analiza trenutnog stanja tehnološkog razvoja i inovacija projektnih ideja, izradu nacrta rješenja za aktivnosti i rezultate, te dugoročnog utjecaja na ekonomsku, društvenu i prirodnu okolinu.

Upravljanje projektima započinje u fazi potpisa ugovora o dodjeli EU sredstava, koji je dobiven na osnovi našeg prijedloga za projekt a koji je prethodno ocijenjen pozitivno. U fazi odluke korisnik EU sredstava razgovara o pojedinostima vlastitog rada i potpisuje ugovor. Samo planiranje i izvršenje projekta obuhvaća više vještina u upravljanju projektima iz integracijskog upravljanja, upravljanje opsegom projekta i sadržaja, te  upravljanja financijskim, materijalnim i ljudskim resursima, upravljanje vremenom, kvalitetom, komunikacijama i javnom nabavom. Sve to danas, je moguće zahvaljujući IT rješenjima koja pružaju učinkovitu podršku s pristupačnim računalnim aplikacijama. Kako  EU projekte podržavaju europske subvencije, to osigurava visoku konkurentnost kroz optimizaciju i manje troškove investicijskog ciklusa.

Ciljevi:

Glavni cilj radionice je osposobiti polaznike za samostalno pripremanje razvoja projektnih prijedloga istraživačkih i demonstracijskih projekata koji se podnose centraliziranim (Belgija) i decentraliziranim (Hrvatska) izvorima potpore. Ostali ciljevi radionice su naučiti o politici ili politikama Europske unije, izvorima subvencija za sufinanciranje raznih poduzeća i osnove upravljanja projektima europskih projekata u svim fazama njegove pripreme i provedbe europskog projekta. Nakon završetka treninga, polaznici će:

• Steći praktične vještine za pripremu razvoj, istraživanje i demonstracijske projekte na pozive i pozive na europskim subvencijama,

• Razviti kreativne projektne ideje u skladu s razvojnim smjernicama EU,

• Razviti sposobnost samostalnog prosuđivanja klasifikacije projektnih ideja na pozive za adekvatna financijskih sredstava,

• Mogućnosti pronalaženja međunarodnih projektnih partnera te uspostavljanje i održavanje projektnog konzorcija,

• Steći osnovna znanja za rad s programskim alatima za pripremu i upravljanje projektima Open Workbench.

• Osnovno poznavanje uspješnog upravljanja projektima u europskim projektima

• Upoznajte životni ciklus europskog projekta

• Posebna znanja o fazama provedbe i evaluacije projekta, kao što su pregovori s EU, potpisivanja ugovora s suradnicima i partnerima, pokretanje projekta, upravljanja i kontrole projekata, komunikacije s dionicima i pripremu rezultata (proizvoda) projekta

• Povjerenje za uspješno sudjelovanje u europskim projektima

• Upoznajte uspješne administrativno i financijsko upravljanje projektima

• Upoznajte dokumente i obrasce za izvješćivanje o napretku Europskih projekata

• Upoznajte jednostavne, učinkovite i pristupačne alate za upravljanje projektima

• Mogućnosti primjene računalnih alata za podršku u tijeku provedbe projektnih aktivnosti

• Stjecanje znanja o postavljanju vlastitog projektnog ureda, uz podršku ICT alata.

Namjena:

Menadžment organizacije i voditelji projekata.

Iz programa:

Program:

1. Upravljanje EU projektom

2. Projektni ciklus po metodologiji Europske komisije

a) Programiranje
b) Identificiranje
c) Formuliranje
d) Financiranje
e) Provedba
f) Vrednovanje

Praktična vježba: projektni ciklus u praksi

3. Pristup logičkog okvira

– alati za istraživanja problema
– analize
– strategije
– planiranje
– logička matrica

– terminologija pisanja projektnog prijedloga (parole)

Praktična vježba: izrada projektnog koncepta

4. Slijedeći koraci …

Trajanje: Jednodnevna radionica s pauzama za kavu i ručak

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.