Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Kako primjeniti Microsoft Project u upravljanju EU projekta?

Kako primjeniti Microsoft Project u upravljanju EU projekta?

Organizator: Enconing

Broj pregledavanja: 1603

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Opis:

Dobili ste projektnu dokumentaciju za EU projekt a nemate projektni plan?

Članovi projektnog tima nemaju opise zadataka za koje su odgovorni te često prebacuju odgovornost na druge?

Nemate valjanu evidenciju radnih sati po radnim paketima i maglovito vam je koliko još treba rada do isporuke rezultata i općenito svih informacija o projektu?

Nemate podatke o troškovima projekta u svakodnevnom upravljanju?

Razlog tome je nedostatak sustavnog upravljanja projektom i alata za upravljanje.

Ciljevi:

Tijekom cjelodnevne radionice, polaznici će naučiti vještine primjene Microsoft Project funkcija i modela za potrebe planiranja i provedbe EU projekta. Vođenje EU projekta ne mora biti kaotično, jer postoje jako dobri alati koji mogu pomoći u svakodnevnom poslovanju pod uvjetom da se ispravno koriste.

Radionica je prilagođena polaznicima koji žele samostalno izraditi plan projekta, kreirati zadatke, zaposliti sve potrebne resurse i analizirati rizike.

Kroz vježbu će se provesti EU projekt i analizirati provedba nakon prvog i šestog mjeseca, te nakon godinu dana. Kroz projektnu dinamiku će se ukazati na odstupanja planirano / izvršeno, moguće korekcije i savjeti.

Namjena:
Menadžment organizacije i voditelji projekata.

Iz programa:

Program:

1. Uvod u upravljanje projekata
• Osnovni termini
• Zašto odabrati Microsoft Project?

2. Stvaranje novog projekta
• Usluge, nabava, infrastruktura

3. Kreiranje projektnih zadataka
• Zadatak, pod-zadatak, rokovi, ponavljanja zadataka (priprema za sastanke)
• Ovisnosti međusobnih zadataka
• Uočavanje konflikata između zadataka
Praktična vježba: izrada projektnog plana iz originalne dokumentacije sa IPA projekta ili FP7 (po izboru polaznika)

4. Upravljanje rasporedom radnog vremena i zaduženjima
• Distribucija rada između članova tima
• Plan vremenika po članu tima
• Pregled opterećenosti pojedinog člana
Praktična vježba: Plan vremenika i izvještaj o utrošku radnih sati

5. Upravljanje troškovima
• Stvaranje troškovnika projekta
• Unos različitih jedinica mjere, primjerak, put, plaća, honorar, naknada, studija, mjesec, dan, sat, čovjek/mjesec
• Direktni i indirektni troškovi
• Fiksni i varijabilni troškovi
• Financijsko izvještavanje
Praktična vježba: izrada projektnog proračuna (budžeta)

6. Pregled financijskih podataka projekta
• Nakon prvog mjeseca
• Nakon šestog mjeseca
• Nakon godinu dana
• Završni izvještaj
Praktična vježba: izrada privremenog izvještaja

7. Izvještavanje
• Ugrađeni izvještaji u software-u
• Izmjene izvještaja za posebne potrebe
Praktična vježba: izrada realokacije resursa i prezentacija u projektnom proračunu

Trajanje: Dvodnevna radionica s pauzama za kavu i ručak

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.