Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Ključni pojmovi ugovornog i trgovačkog prava (E74)

Ključni pojmovi ugovornog i trgovačkog prava (E74)

Organizator: Integra

Broj pregledavanja: 1558

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Temu ovog seminara odabrali su sami polaznici na prethodnom Integrinom seminaru što ga je vodila prof. Bendow. Odabir teme ne iznenađuje, jer pravni poslovi (ugovor kao najčešći oblik pravnog posla) i trgovačko pravo (pravo društava i trgovački ugovori) čine velik dio posla prevoditelja. Seminar je namijenjen prevoditeljima engleskog jezika.

U nazivu seminara istaknuta je riječ pojmovi, što samo potvrđuje polaznu i poznatu tezu da u prevođenju valja početi od pojmova, a ne naziva. Stoga ćemo sve odbrane termine smjestiti u kontekst usporedbe pravnih sustava, naglašavajući njihove podudarnosti i  mjesta na kojima se razilaze tj. razlikuju.

Budući da uspjeh seminara ovisi prvenstveno o mjeri do koje predavač odgovori na konkretne potrebe polaznika, predavačica potiče na dijalog već u pripremi seminara, tj. poziva potencijalne polaznike da joj elektroničkom poštom [maskirani email] pošalju hrvatske nazive ili izraze koji u njihovom prevoditeljskom radu izazivaju nedoumice, ili naprosto nazive i izraze na koje u njima najčešće nailaze. S našim seminarima ne možete pogriješiti, dođite razriješiti svoje nedoumice i učiti s nama!

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.