Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Koktel računovodstvene izmjene u 2016.

Koktel računovodstvene izmjene u 2016.

Organizator: VERLAG DASHÖFER

Broj pregledavanja: 1306

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

OD 01.01.2016. POČINJE PRIMJENA IZMIJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH PROPISA - PREGLED PROMJENA U ZOR-U, HSFI-IMA, STRUKTURI I SADRŽAJU GFI-A - GĐA. DIPL.OEC. KSENIJA KRAMAR, OVLAŠTENI REVIZOR I POREZNI SAVJETNIK

Novi Zakon o računovodstvu - novo razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika, ukidanje obveze potpisivanja računa, nove obveze kod knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga, licenciranje računovodstvenih servisa, propisani kontni plan, nove odgovornosti uprave i nadzornog odbora, novosti kod financijskih izvještaja, revizije i konsolidacije, nove obveze revizora, novo ograničenje kod isplate dobiti, novi izvještaj o plaćanjima javnom sektoru, kraći rok za izradu i objavu financijskih izvještaja, produljeni rokovi čuvanja dokumentacije, knjiga i izvješća i dr.Izmijenjeni HSFI - pregled izmjena svakog HSFI-a uz primjere evidentiranja poslovnih događaja (ostali poslovni prihodi/rashodi umjesto izvanrednih prihoda/rashoda, rezerve fer vrijednosti...)Novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja -obveznici primjene, koje GFI obvezno sastavljaju svi, a koje srednji i veliki poduzetnici, obveznici konsolidacije i subjekti od javnog interesa, struktura i sadržaj novo propisanih GFI-ja, koji su dodatni zahtjevi za objavljivanje informacija u bilješkama uz GFI-je.

PREDAVAČI


MIRA OGNJAN MAG.OEC.
STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE PRI TRGOVAČKOM SUDU U ZAGREBU
Inventura kao podloga za istinit i fer prikaz financijskog položaja poslovnog subjekta


DR.SC. VLASTA ROŠKA
DIREKTORICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA TOTAL BALANCE D.O.O. ZA REVIZIJU I RAČUNOVODSTVO
Aktualnosti u obračunu plaća (isplatna lista, JOPPD, priprema za konačni obračun i dr.)DIPL.OEC. KSENIJA KRAMAR

OVLAŠTENI REVIZOR I POREZNI SAVJETNIK

Pregled promjena u ZOR-u, HSFI-ima, Strukturi i sadržaju GFI-a.

GLORIJA PROPADALO MAG.OEC.

VIŠI INSPEKTOR U UREDU ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE, U SLUŽBI ZA NADZOR, ODJELU ZA NADZOR TRANSFERNIH CIJENA
Obvezujuća mišljenja porezne uprave, ispravci poreznih prijava u 2016. i nova statistička izvješća (OPZ - STAT)

Kotizacija iznosi 777,00 KN+PDV po polazniku. U cijenu je uključeno sudjelovanje, materijali i osvježenja tijekom pauze.

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.