Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Kontroling proizvodnje

Kontroling proizvodnje

Organizator: Mapa znanja

Broj pregledavanja: 1497

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Svojim alatima i korištenjem multidisciplinarnih znanja, kontroling kontinuirano podiže sposobnost prilagodbe promjenama. U svakom poduzeću postoje proizvodi na kojima se zarađuje manje nego na drugima. U dobrim vremenima ih se često zadržava jer su „strateški važni“ ili ih se pak ignorira. S druge strane, menadžment ponekad niti ne zna gdje se zaista nalaze područja dobiti ili gubitaka. Tada poremećaji započinju polako, a zatim se progresivno šire. Bez funkcije kontrolinga vrlo se teško uočavaju u samom začetku…

Na seminaru Kontroling proizvodnje upoznat ćete jezik upravljačkog i troškovnog računovodstva koji se koristi pri donošenju odluka u proizvodnji. Naučit ćete prepoznati rentabilne proizvode, i njihov utjecaj na odluke u proizvodnji i planiranju. Troškovi nabave i proizvodnje od fundamentalne su važnosti za uspjeh cijelog poduzeća. Ukoliko nisu dovoljno transparentni ili su pogrešno alocirani, nemoguće je kvalitetno donositi odluke u prodaji i marketingu, a time u konačnici upravljati cijelim rezultatom.

Za to je potrebno kvalitetno razvijeno troškovno računovodstvo usmjereno na kontroling. Ono budno prati ispravno knjiženje direktnih i alociranje indirektnih troškova, kako proizvodnih, tako i neproizvodnih, brine o ispravnim kalkulacijama cijene koštanja, i omogućava odlučivanje na temelju fiksnih i varijabilnih troškova. Kvalitetan kontroling proizvodnje u konačnici omogućava jednostavan sustav planiranja na temelju iskorištenja kapaciteta, osigurava ispravne odluke o tome- proizvesti ili kupiti, i rezultira kontrolerskim praćenjem zaliha – po grupama proizvoda, po starosti, po rentabilnosti - koeficijent obrtaja. Predavačica je konzultant za unapređenje kontroling funkcije i donosi konkretna znanja i primjere iz prakse.

Namjena seminara

Seminar je namijenjen vlasnicima malih, srednji i velikih poduzeća, kontrolerima, top menadžerima, menadžerima proizvodnje, menadžerima logistike ili nabave, računovođama, posebno onima zainteresiranima za područje menadžerskog računovodstva.

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.