Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Kontroling škola

Kontroling škola

Organizator: Kontroling Kognosko

Broj pregledavanja: 2171

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Uvođenje kontrolinga zahtijeva određene preduvjete, multidisciplinarna znanja i konkretan plan razvoja. Ukoliko toga nema, u praksi se događa da kontroling ne opravda očekivanja menadžmenta.

Ova edukacija kreirana je u cilju izbjegavanja svih okolnosti koje mogu stajati na putu kvalitetnog razvoja dobrog kontrolinga na korist menadžmentu i cjelokupnom poduzeću. Za kvalitetan razvoj kontrolinga osnovni preduvjet je zainteresiranost menadžmenta za kontroling. Iz tog razloga ova edukacija kreirana je za potrebe kontrolera i menadžera.

Kontroling škola Kognosko nastala je temeljem dugogodišnjeg iskustva implementacije kontrolinga u brojnim poduzećima regije od strane trenerice mr.sc. Jasmine Očko. Program prati sve izazove izgradnje funkcije kontrolinga od početka uvođenja do formiranja izvještaja kao konačnog rezultata. Naravno, tu razvoj kontrolinga ne završava, već naprotiv, ovom edukacijom želi se staviti naglasak na to da je razvoj kontrolinga nikad u konačnici dovršena priča koja evoluira zajedno sa poduzećem, razvija se sa njegovim promjenama i stalno osluškuje njegove potrebe te kontinuirano unaprijeđuje poslovanje.

Teme edukacije

Teme ove edukacije rezultat su dugogodišnjeg rada u praksi i veliki dio temelji se na stvarnim primjerima. Također, dodatna vrijednost je direktna komunikacija na predavanjima pri čemu polaznici mogu iznijeti svoj problem pri implementaciji ili razvoju kontrolinga te dobiti konkretan odgovor iz prve ruke. Sam program donosi sadržajno nužna i neophodna znanja svakog kontrolera i menadžera pripremljena na temelju dugogodišnjeg istraživanja potreba menadžmenta u brojnim poduzećima i omogućuju ciljano fokusiranje na točno ona multidisciplinarna područja bez kojih kontroling ne može kvalitetno funkcionirati.

Ciljna skupina

• za sve kontrolere i menadžere koji žele uvesti funkciju kontrolinga ili žele poboljšati kvalitetu svoje funkcije kontrolinga

• za financijske stručnjake i računovođe koji žele razumjeti kontroling i pomoći u njegovu razvoju

• za IT stručnjake (BI, data-base analitičare) koji svakodnevno doprinose razvoju kontrolinga

za sve koje žele ovladati materijom i specifičnim kontrolerskim znanjima.

Metode rada

Edukacija se izvodi u Kontroling Centru Kognosko u Zagrebu, jedinom edukacijskom centru u Hrvatskoj specijaliziranom za edukaciju iz područja kontrolinga. Na raspolaganju je prostor veličine 110 m2 opremljen najsuvremenijom opremom, a glavna učionica pripremljena je za interaktivan rad veće grupe polaznika.

U nastavi se koristi slijedeća oprema: interaktivan wiereless smart-board, projektor bez sjene, kamera, digitalni foto aparat, skener, „pin bord“, „white bord“, „flip charts“, kartice u bojama, besplatan WI-FI, a prostor je opremljen najmodernijim uređajima za prozračivanje zraka i ergonomskim stolicama s besplatnim parkiranjem za sve polaznike u neposrednoj blizini centra.

Za postizanje ciljeva svake pojedine teme, kontinuirano se izmjenjuju slijedeće metode rada

• predavanja
• rješavanje zadataka i vježbi
• grupni rad – rješavanje problemskih zadataka
• igranje uloga prema scenariju
• diskusije i debate u debatnim timovim
• konzultacije nakon predavanja

Ciljevi programa

Osnovni cilj programa je omogućiti polaznicima sveobuhvatan uvid u pojam kontrolinga i sve potrebne preduvjete i postupke koje je potrebno provesti pri uvođenju kontroling funkcije  te alate i instrumente kontrolinga koji su potrebni kako bi se kontroling u potpunosti razvio i dugoročno ispunjavao svoju funkciju.

Edukacija se sastoji od sveukupno 100 sati, od toga 65% predavanja, 35% vježbi, grupnog rada, rješavanja problemskih zadataka i igranja uloga. Od ukupne satnice 70% odnosi se konkretno na predavanja direktno vezana uz kontroling i planiranje, a ostalih 30% na s područja srodna kontrolingu–računovodstvo, IT/Excel ili psihologiju.

Razrada ciljeva po modulima

• prezentirati kontroling u svim njegovim funkcijama pokazati da je njegova uloga daleko šira od pukog izvještavanja (reporting) – kao što se to ponekad misli
• baviti se detaljno uvođenjem funkcije kontrolinga i preduvjetima za kontroling
• razjasniti pojam svrhu i cilj upravljačkog računovodstva koje je temelj za kontroling
• razviti svijest o potrebi kvalitetnog razumijevanja područja Međunarodnih računovodstvenih standarda
• objasniti metode kojima se računa period povrata i planira isplativost investicija kako bi što izbjegli što više iznenađenja na        novim pothvatima
• detaljno opisati kako teče proces planiranja, metodologiju koja treba krenuti iz kontrolinga, ali istovremeno objasniti da je planiranje posao menadžera koji su odgovorni za planirane ciljeve
• detaljno obraditi kako se upravlja na temelju znanja o fiksnim i varijabilnim, kontrolabilnim i nekontrolabilnim troškovima te koji   procesi donose novostvorenu vrijednost i sukladno tome koji su troškovi opravdani vs troškovi koji su uzaludni
• povezati financijski i ekonomski tijek, odnosno razjasniti kako je važno da optimizacija troškova ujedno doprinese i na     optimizaciju cash-flowa kako bi se postigao napredak
• objasniti važnost računanja ispravne i točne „kontrolerski precizne“ cijene koštanja u proizvodnji
• upoznati polaznike s velikim brojem kontrolerskih alata u mjerenju rezultata prodaje kako prepoznati rentabilne proizvode, profitabilne odjele, dobre i loše marketinške odluke
• razviti kod polaznika jasnu sliku o tome koliko pravilno razvijen i integriran IT sustav bitno utječe na uspjeh ili neuspjeh kontroling funkcije
• podučiti polaznike tajnama Excelovih funkcija koje im bitno olakšavaju posao vezan uz rudarenje i analize podataka ili izradi izvještaja
• vježbati zadatke koji znatno doprinose smanjenju vremena i optimizaciji rada s bazama podataka ili analizama velikih količina različitih vrsta podataka
• na kraju edukacije ponovo rezimirati primjerom uvođenja kontrolinga u poduzeće, ciljevima koje se time žele ostvariti, motivima koji iza te želje moraju stajati i očekivanjima
• definirati važnost mekih vještina za uspjeh kontrolera na tom putu

Sadržaj programa

Program „Kontroling škole Kognosko“ podijeljen je u 6 modula

1. Kontroling – misija, ciljevi, zadaci, preduvjeti

2. Računovodstvo za kontrolere – od kuda sve kreće

3. Strateško i operativno planiranje

4. Izgradnja kontrolinga po funkcijama poduzeća

5. IT conditio sine qua non

6. Psihologija kontrolinga

Literatura

Knjiga "Kontroling upravljanje iz backstagea" nadopunjuje edukaciju te je njen sastavni dio (uključena u cijenu i polaznik istu dobiva na početku edukacije).

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.