Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Odgovornost za štetu i ostvarenje prava na naknadu štete

Odgovornost za štetu i ostvarenje prava na naknadu štete

Organizator: VERLAG DASHÖFER

Broj pregledavanja: 1170

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Uvod

Odgovornost za štetu, a time shodno i naknada štete  jedno je od poglavlja u Zakonu o radu. Tijekom rada štetu može prouzročiti kako radnik poslodavcu tako i poslodavac radniku. Osim štete koja nastane na radu ili u svezi s radom imamo i ostale štete, a među inima posebno štete uzrokovane radniku povredom njegovih prava iz radnog odnosa. Kada je šteta već prouzročena postavljaju se mnoga pitanja. Jesu li ispunjenje pretpostavke da bi se moglo govoriti o odgovornosti za štetu štetnika? Kako utvrditi visinu štete? Što kada se radi o većoj šteti? Kako da se poslodavac naplati od radnika, a da izbjegne radni spor? Kako dokazati štetu u radnom sporu? To su samo neka od pitanja na koja će biti dan odgovor na seminaru. Ako radnik zahtjeva naknadu štete  jer smatra da postoji  odgovornosti poslodavca za štetu poslodavac u tom slučaju mora poznavati kako se eventualno može ekskulpirati za nastalu štetu. Seminar nudi prigodu da se polaznici upoznaju s mogučnošću kako naplatiti naknadu štete ako izostane bilo kakav dogovor između poslodavca i radnika. Stoga će se na seminaru posebno razraditi tužbe radi naknade štete, a na način kad je aktivno legitimiran kako poslodavac tako i radnik. Prema tome seminar ima namjenu i cilj da ukaže koje sve radnje treba poduzeti da se šteta i odgovornost za štetu ne samo utvrdi nego zahtjevom za naknadu štete u konačnici i naplati.

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen menadžerima, direktorima trgovačkih društava, ravnateljima ustanova i uprava, većim obrtnicima, pravnim zastupnicima u tvrtkama, voditeljima ljudskih resursa, pravnim zastupnicima sindikata, tajnicima sindikata, a koji su u obavljanju svog posla dijelom ili pretežito involvirani u područje radnog prava na način da se susreću s pravnim dvojbama kako u radnopravnim odnosima tako i eventualno u radnim sporovima.  

Predavač

Kristian Plazonić dipl. iur.

Raspored seminara

08:45-09:00

prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

  • uzrokovanje štete poslodavcu – odgovornost radnika za štetu

-          utvrđivanje visine štete

-          uzrokovanje štete od strane više radnika

-          regresna odgovornost radnika

-          smanjenje ili oslobođenje radnika od dužnosti naknade štete

-          razrada tužbe radi naknade štete kada je oštećenik poslodavac

-          sudska praksa

 

11:00-11:30

pauza za kavu

11:30-13:00

  • odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

-          odgovornost poslodavca za štetu koja nastane radniku protupravnom radnjom od strane treće osobe

-          razrada tužbe radi naknade štete kada je oštećenik radnik

-          sudska praksa

 

13:00-14:00

pauza za ručak

14:00-16:00

  • ostale naknade štete određene Zakonom o radu

-          ustupljeni radnik kao štetnik i kao oštećenik

-          naknada štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora

-          nezakonita uskrata isplate plaće ili njezina dijela

-          u postupku zaštite dostojanstva radnika (uznemiravanje i spolno uznemiravanje)

-          nezakoniti štrajk

-          nezakonito isključenje s rada

  • ostale naknade štete određene kolektivnim ugovorima

 

Lokacija održavanja seminara:

Verlag Dashofer 
P. Šubića 42/1

10 000 Zagreb

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.