Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Optimizacija poreznih opterećenja

Optimizacija poreznih opterećenja

Organizator: VERLAG DASHÖFER

Broj pregledavanja: 2089

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Planiranje poreza je jedan od važnih segmenata rukovođenja poduzećem, a svodi se na činjenicu da se porezna obveza ne može izbjeći, ali se može optimizirati. Pravilnim tumačenjem i primjenom zakonske regulative, kao i Međunarodnih računovodstvenih standarda i Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja mogu osigurati znatne porezne uštede.

Seminar "Optimizacija poreznih opterećenja" se bavi pitanjem optimiziranja poreznog opterećenja poslovanja, prvenstveno porezom na dobit. Tijekom seminara će se, također, razmotriti i porezna optimiziranja s gledišta poreza na dodanu vrijednost i poreza na dohodak.

Namjena seminara

Upoznavanje sa postupkom poreznog planiranja, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza. Cijela problematika je potkrijepljena primjerima knjiženja i objašnjenjem reperkusija na Račun dobiti i gubitka i Prijavu poreza na dobit.

Ciljna skupina

Poduzetnici, manageri, računovođe, porezni savjetnici, financijski konzultanti, porezni inspektori, te revizori.

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.