Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

PDV - Praktična znanja

PDV - Praktična znanja

Organizator: VERLAG DASHÖFER

Broj pregledavanja: 1537

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju promijenili su se i uvjeti poslovanja s osnove poreza na dodanu vrijednost. Trgovačka društva još uvijek imaju nedoumice oko toga kada se smije priznati pretporez, kada se samo obračunski prikazuje, kada ga se smije priznati u 100 % iznosu, a kada ne. Isto tako javljaju se i pitanja kada se treba na računu iskazati PDV, odnosno kada se treba napisati samo prijenos porezne obveze. Sve ove teme  detaljno će biti prikazane na praktičnim primjerima na ovom seminaru.

Moderni računovođa i financijski direktor svojim postupcima moraju znati zadovoljiti potrebe  poreznih propisa kako bi se izbjegle drastične kazne. Na ovom seminaru utvrditi ćete na praktičnim primjerima obvezu obračuna PDV, kao i mogućnosti priznavanja pretporeza u poslovanju u tuzemstvu, s trećim zemljama ili s članicama EU. Na ovom seminaru možete saznati koliko PDV morate platiti i u kojim rokovima te na taj način i ostvariti najbolje učinke i za kupce i za trgovačko društvo.

Predavač

dr.sc. Vlasta Roška

Lokacija održavanja seminara:

Verlag Dashofer 
P. Šubića 42/1

10 000 Zagreb

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.