Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Porez na dohodak - zakonska određenja i uštede

Porez na dohodak - zakonska određenja i uštede

Organizator: Mapa znanja

Broj pregledavanja: 1203

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Iako je uvrijeđeno mišljenje da je porez na dohodak jednostavan ili barem najmanje kompliciran, ulazeći u srž problema dolazi se do zaključaka da porez na dohodak krije cijeli niz zamki u koje porezni obveznici upadaju zbog nepoznavanja ili krivog tumačenja zakonskih odredbi. Do problema dolazi i zbog nepažnje ili nedostatka vremena što dovodi do neuredne i nevjerodostojne (popratne) dokumentacije.

Seminar je namijenjen: revizorima, računovođama, poreznim stručnjacima, poslovnim konzultantima, vlasnicima poduzeća, bankarima, investicijskim i financijskim analitičarima, financijskim managerima u poduzećima, malim i srednjim poduzetnicima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

U okviru ovog seminara, porez na dohodak je obrađen po skupinama odnosno vrstama dohotka, a svakako želimo istaknuti dio koji se odnosi na dohodak koji je u posljednje vrijeme, uslijed povećanja mobilnosti radne snage, dobio na značajnosti.

Uslijed novih zakonskih promjena oporezivanje dohotka proširilo se na nove izvore. S obzirom na navedeno, u dijelu predavanja bit će obrađena mogućnost porezne optimizacije primanja iz raznih izvora dohotka. Drugim riječima, kako platiti manje poreza, a da sve ostane unutar zakonskih okvira.

Programa seminara

Ključne izmjene poreza na dohodak i doprinosa od 1.1.2015.

 • Kada i kako moram platiti porez na dohodak od kamata?
 • Oporezivanje kapitalne dobiti za fizičke osobe
 • Novi uvjeti predaje godišnjih poreznih prijava
 • Izmjene poreznih stopa sa aspekta Zakona o porezu na dohodak
 • Novine u JOPPD obrascu od 1. siječnja 2015.

Na što paziti kod nesamostalnog rada

 • Dohodak od nesamostalnog rada
 • Isplata bivšim zaposlenicima
 • Isplata bonusa zaposlenicima

Dohodak u naravi

 • Kako se određuje neto iznos i pripadajući porezi i doprinosi?
 • Radna odjeća kao plaća u naravi
 • Operativni vs financijski leasing automobila i plaća u naravi

Neoporezive isplate

 • Otpremnine, prigodne nagrade, dnevnice 
 • Terenski dodatak
 • Isplata u okviru trećeg stupa 

Drugi dohodak i opća pravila oporezivanja

 • Ugovor o djelu vs autorski honorar vs umjetnički honorar
 • Ostala primanja u okviru drugog dohotka
 • Sportaši, novinari, nerezidenti
 • Drugi dohodak fizičke osobe koja je u sustavu PDV-a

Dohodak od kapitala

 • Dividende i udjeli u dobiti kroz razdoblja
 • Porezna optimizacija primanja ključnih zaposlenika
 • Porezni tretman primitaka od realizacije opcijskih planova iz inozemstva
 • Bonusi u novcu ili naravi isplaćeni iz inozemstva
 • Primanja ključnih zaposlenika u okviru ESOP programa

Dohodak od imovine

 • Prodaja i ostala otuđenja više od tri nekretnine
 • Dohodak od najma pokretnina i nekretnina
 • Porezna optimizacija (ako se prijeđe 230.000 kuna)

Izaslani radnici i rad u drugim državama

 • Određivanje rezidentnosti
 • Socijalni položaj izaslanih radnika (A1)
 • Izaslanje iz RH i u RH
 • Rad za inozemnog poslodavca u RH
 • Odlazak na rad u državu s kojom nemamo Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.