Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Porezna reforma

Porezna reforma

Organizator: TEB

Broj pregledavanja: 2507

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

1. Novosti u oporezivanju dohotka

 • novosti kod oporezivanja plaća, novi  porezni razredi, osobni odbitci i dr. od 1.1.2015.
 • oporezivanje kamata na štednju od 1.1.2015.
 • oporezivanje kapitalnih dobitaka
 • plaćanje predujmova kod samostalnih obveznika i dr.
 • iskazivanje troškova službenog putovanja na JOPPD od 1.1.2015.

2. Izmjene Zakona o doprinosima od 1.1.2015.

 • novi način utvrđivanja obveze doprinosa samostalnim obveznicima
 • oporezivanje razlike između imovine i primitaka i dr.

3. Izmjene Zakona o PDV-u

 • mogućnost plaćanja PDV-a tek po naplati izlaznih računa
 • prestanak obveze podnošenja PDV-K
 • ulazak/izlazak iz sustava PDV-a i ispravak pretporeza za zalihe
 • snižena stopa za lijekove na liječnički recept
 • oporezivanje telekomunikacijskih i elektroničkih usluga

4. Sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2014.

 • evidentiranje naknadno odobrenih popusta
 • oporezivanje utvrđenih manjkova
 • obvezne evidencije za tuzemni prijenos porezne obveze (PPO)
 • usklađivanje iskazanih iznosa u Prijavi stjecanja odnosno Zbirnoj prijavi s podacima u VIES bazi i ostale novine i dr.
 • ispravak pretporeza

Novosti u oporezivanju dobiti

 • novi uvjeti za korištenje reinvestirane dobiti
 • novi uvjeti za obvezni prijelaz fizičkih osoba - obveznika poreza na dohodak na porez na dobit
 • kada je vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine porezno priznati rashod?
 • za koje se dividende i udjele u dobiti ne plaća porez po odbitku?
 • što se primjenjuje pri podnošenju prijave poreza za 2014.?

6. Oporezivanje nekretnina nakon 1.1.2015.

 • što se smatra novom nekretninom od 1.1.2015.?
 • oporezivanje građevinskog zemljišta
 • primjena poreznog oslobođenja

7. Nova novčana naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom prema propisanim kvotama (toč. 7. – 10.: 30 min)

 • obveznici kvotnog zapošljavanja
 • mogućnost zamjenskog ispunjenja kvote
 • predložene izmjene Zakona

8. Godišnji obračun pri zadnjoj isplati plaće

9. Uvjeti za mirovinu u 2015.

10. Odgovori na pitanja polaznika

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.