Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Porezni prekršaji

Porezni prekršaji

Organizator: Učionica Poslovnog Salona

Broj pregledavanja: 3263

Kategorije: Poslovanje

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Ova edukacija je jedna od tih – u njoj ćemo govoriti samo o poreznim prekršajima te ćemo poći od osnovnog polazišta što su to prekršaji, preko vrsta prekršaja i novčanih kazni, do zastara za porezne prekršaje. Također, dotaknut ćemo se i porezno kaznenih djela te odgovarati na pitanja i dileme polaznika.

Kome je seminar namijenjen

  • poduzetnicima i njihovim stručnim službama koji se žele educirati o problemu poreznih prekršaja i kaznenih djela

Teme seminara

  • što su to porezni prekršaji
  • vrste prekršaja
  • vrste novčanih kazni
  • zastarni rokovi
  • porezno kaznena djela

Cilj seminara

  • upoznati sudionike s time što je to porezni prekršaj odnosno porezno kazneno djelo te podignuti svijest o istoj problematici
  • ukazati kako na porezne prekršaje i porezno kaznena djela gledaju porezna tijela
  • upoznati s prekršajnim, odnosno kaznenim odredbama
  • odgovoriti na sva pitanja i odgovore polaznika edukacije

Program seminara

8:20 - 8:30 - Registracija sudionika
8:30 - 9:30 – Lakši, teži i najteži prekršaji
9:30 - 9:40 - Pauza
9:40 - 10:50 – Problematika prekršaja i porezno kaznenih djela i pojedini porezni zakoniPitanja i odgovori
10:50 - 11:00 - Pauza
11:00 - 12:30 – Sankcije, odnosno kazne
Pitanja i odgovori

Predavač

Antonio Prtenjača je znanje o porezima stjecao na „Pravnom fakultetu u Zagrebu – Studijskom centru za javnu upravu i javne financije“, na studiju specijaliziranom za poreze gdje je bio i demonstrator na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost. Posjeduje  certifikat „knjigovođa“ stečen na „Institutu za menadžment“ u Zagrebu. Autor je e-publikacija „Abeceda poreznog nadzora“ i “5O pitanja i odgovora nakon ulaska Hrvatske u EU” koje je 2013. godine objavio u suradnji s web izdanjem Poslovnog dnevnika, kao i preko stotinu članaka stručnog karaktera. Stručni je suradnik konzultantskoj kući „VerlagDashofer“ te brojnim knjigovodstvenim uredima i ekonomistima. Pokretač je pilot projekta „Porezna klinika“.Održava poslovne seminare o porezima te razne online i video edukacije. Služi se sa dva strana jezika, francuskim (pasivno) i engleskim jezikom (aktivno). Živi i radi u Zagrebu.

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.