Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Pravilnik


Pravilnik - Uvjeti korištenja Regoline

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE OVOG INTERNETSKOG SJEDIŠTA PAŽLJIVO PROČITATE SLJEDEĆI PRAVILNIK. PRISTUPOM NA OVO INTERNETSKO SJEDIŠTE, NJEGOVOM SADRŽAJU I USLUZI, SLAŽETE SE S OVIM PRAVILNIKOM I OBVEZANI STE NJIM. UKOLIKO NISTE SUGLASNI SA OVIM PRAVILNIKOM, NE MOŽETE SE KORISTITI NI SADRŽAJEM NI USLUGAMA NA OVOM INTERNETSKOM SJEDIŠTU. 

Regolina je internetsko sjedište na internetskoj domeni "regolina.com" (u daljnjem tekstu: SERVIS) u vlasništvu tvrtke Marketing odjel d.o.o. iz Zagreba (u daljenjem tekstu: VLASNIK). Smatra se da sve osobe koji pristupaju SERVISU (u daljnjem tekstu: POSJETITELJI) u svakom trenutku upoznati s ovim Pravilnikom tj. Uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: PRAVILNIK), sa Općim pravilinikom tvrtke VLASNIKA koji je sastavi dio ovog dokumenta, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

1. USLUGA

Kao uvjet korištenja, ovime se POSJETITELJI obvezuju da se nećete koristiti sadržajem i/ili uslugama SERVISA na način koji je nezakonit i/ili suprotan s PRAVILNIKOM ili u svrhe za koje nije namijenjen od strane VLASNIKA.

SERVIS omogućuje VLASNIKU i drugim partnerskim osobama (u daljnjem tekstu ORGANIZATORIMA) informiranje, promociju i prodaju registracija za njihova događanja (npr. edukacije, tečajevi, obrazovanja, seminari, radionice, učionice, simpoziji, konferencije, sajmovi, festivali, škole, učilišta, akademije, događanja, zabave, itd.), te obračun prihoda.

SERVIS trećim fizičkim i pravnim osobama (u daljnjem tekstu: KORISNICIMA) omogućava jednostavnu registriraciju za dolazak na događanja ORGANIZATORA, čuvanje osobnih podataka KORISNIKA, automatsko slanje ponude za plaćanje na email KORISNIKA, upravljanje procesom naplate i izdavanje računa, te informiranje KORISNIKA elektroničkom poštom.

POSJETITELJI SERVISA su KORISNICI, ORGANIZATORI i svi ostali (anonimni) posjetitelji SERVISA. Registrirani KORISNICI su oni koji su otvorili svoj jedinstveni pristupni račun na SERVISU. Primatelj uplata može biti VLASNIK ili bilo koja druga pravna osoba.

2. PRAVA I OBVEZE

Registracijom za pojedini događaj ORGANIZATORA na ovom SERVISU svaki se KORISNIK obvezuje na poštivanje posebnog pravilnika ORGANIZATORA, ako takav postoji.

POSJETITELJI će unositi ispravne i istinite podatke u SERVIS jer odgovaraju za točnost unesenih podataka.

POSJETITELJI obavljaju registraciju na događaje ORGANIZATORA na vlastitu odgovornost, te za njihove aktivnosti VLASNIK se ne može smatrati odgovornim.

Kod plaćanja po ponudi, POSJETITELJI trebaju izvršiti plaćanje prema primatelju uplate najkasnije do datuma dospjeća plaćanja navedenog na ponudi kako bi se registracija POSJETITELJA smatrala važećom i kako ne bi bila stornirana.

VLASNIK se obavezuje POSJETITELJIMA koji plaćaju po ponudi ispostaviti fakturu (račun) u elektroničkom obliku nakon primljene uplate i to kontakt osobi navedenoj pri registraciji.

Ako je VLASNIK primatelj uplata, registrirani POSJETITELJ može otkazati uplaćenu registraciju najkasnije do 10 dana prije početka događanja za koje je registriran, te dobiti povrat od 80% uplaćenih sredstava, a nakon toga perioda bez mogućnosti povrata uplaćenih sredstava. Za sve ostale uplate na račun VLASNIKA povrat uplaćenih sredstava nije moguć.

POSJETITELJI daju izričita prava VLASNIKU SERVISA i od VLASNIKA ovlaštenim osobama da koristi isključivo u poslovne svrhe njihove osobne kontakt podatke i fotografije osobno unesene ili unesene automatskim prikupljanjem, ali bez dozvole predaje kontakt podataka trećim stranama.

Za ostvarivanje prava proizašlih iz registracije KORISNIKA na pojedini događaj ORGANIZATORA, VLASNIK surađuje sa ORGANIZATOROM koji odgovara za poštivanje svih potrebnih radnji za održavanje događanja prema pravilima struke. VLASNIK ne može odgovarati za radnje koje poduzima ORGANIZATOR, te s toga ne preuzima odgovornost za ORGANIZATORE.

Svaki je POSJETITELJ osobno odgovoran za svoju interakciju prema ostalim POSJETITELJIMA ovog internetskog sjedišta. VLASNIK ima pravo, ali ne i obvezu, nadzirati komunikaciju između POSJETITELJA.

ORGANIZATORI imaju pravo izmjene ili otkazivanja događaja u slučaju nepredviđenih okolnosti na koje se nije moglo utjecati.

U slučaju neodržavanja događaja, ORGANIZATOR će događaj pokušati premjestiti u drugi termin ili na drugu lokaciju, a ako ne dođe to toga primatelj uplata se obvezuje vratiti registriranom POSJETITELJU puni iznos uplaćene cijene za neodržani događaj.

VLASNIK nije odgovoran POSJETITELJIMA ni trećim osobama za štetu, bilo imovinsku ili neimovinsku, posrednu ili kolateralnu, koja je povezana sa upotrebom sadržaja i usluga SERVISA ili proizlazi iz njega. Prihvaćanje odricanja od odgovornosti VLASNIKA, nužan je preduvijet upotrebe sadržaja i usluga ovog SERVISA.

VLASNIK ne garantira POSJETITELJIMA sljedeće:

  • da je sadržaj na SERVISU predstavljen bez pogrešaka
  • da će usluge SERVISA funkcionirati bez pogrešaka i prekida
  • da će VLASNIK biti odgovoran za potrebe ili namjeravanu upotrebu POSJETITELJA
  • da primjena sadržaja SERVISA neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih.

U slučaju nastanka štete, POSJETITELJ će sam nadoknaditi štetu i neće za nju držati odgovornima niti će potraživati naknadu od VLASNIKA, njegovih osnivača i zaposlenika, drugih POSJETITELJA, u slučaju da je šteta proizašla iz POSJETITELJEVOG pristupa ovom SERVISU, njegova korištenja sadržaja i usluga na istom, povrede PRAVILNIKA - od strane POSJETITELJA ili treće osobe koja se koristi njegovim pristupnim računom ili povrede prava intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava.

3. SADRŽAJ

Sadržaj i usluge na SERVISU zaštićeni su autorskim pravima. Ne smiju se reproducirati, distribuirati ni na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka VLASNIKA, kao ni na bilo koji način koji može uzrokovati štetu VLASNIKU ili bilo kojoj trećoj strani. Sve strane se slažu da VLASNIK sav sadržaj SERVISA smije potpuno slobodno koristiti u promotivne svrhe.

VLASNIK SERVISA zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg sadržaja SERVISA koji svjesno koji svjesno krše kaznenopravne ili građanske norme ili na neki drugi način krše pravne propise Republike Hrvatske te narušavaju ugled SERVISA. Posebno se zabranjuje unos prijetećih, pornografskih i komercijalnih sadržaja, spamanje (kroz otvaranje nepotrebnih računa KORISNIKA ili slično). U navedenim slučajevima VLASNIK će se prema potrebi obavijestiti nadležne državne organe.

POSJETITELJI činom registracije (opt-in) na SERVIS pristaju na prihvat sadržaja u obliku informativnih poruka (glasovni poziv, e-mail, SMS, tiskano pismo, newsletter i slično) na svoje osobne kontakt podatke (telefon, email, adresa) ili kontakt podatke platežno odgovorne osobe za POSJETITELJA kako bi bili pravovremeno informirani o događanjima SERVISA i VLASNIKA, a koje će VLASNIK odašiljati POSJETITELJIMA prema nekoj aktivnosti (npr. registracija KORISNIKA na određeni događaj ORGANIZATORA) ili periodično (dnevno, tjedno, mjesečno, godišnje) kroz promotivne sadržaje. U slučaju da POSJETITELJI odustanu od prihvaćanja promotivnih sadržaja - mogu koristiti opciju za prestanak prihvata sadržaja (opt-out). 

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

SERVIS prikuplja sljedeće osobne podatke od POSJETITELJA u identifikacijske i marketinške svrhe: identifikaciju sesije, IP adresu, te (opcionalno) i geo-lokaciju.

SERVIS od KORISNIKA u svrhu identifikacije, autorizacije, autentifikacije, marketinga i izravnog kontaktiranja prikuplja sve osobne podatke kao i od POSJETITELJA te još i: ime i prezime, datum rođenja, profilnu fotografiju, zvanje/posao, adresu, ime tvrtke, OIB, kontakt telefon, e-mail, vremenski i opisno obilježene aktivnosti na SERVISU, cijenovne iznose, kupljena događanja, pohađana događanja, te stavke narudžbe.

Svi osobni podaci se čuvaju kroz cijelo vrijeme postojanja identifikacijskog računa u bazi podataka SERVISA. Osobni podaci se koriste samo za ono na što je KORISNIK pristao ovim pravilnikom.

Svi osobni podaci KORISNIKA su - ili automatski kroz SERVIS ili na zahtjev VLASNIKU putem elektroničke pošte - dostupni na uvid, izmjenu te brisanje. Zahtjev za brisanje osobnih podataka KORISNIKA pošaljite putem službenih kontakt podataka elektroničkom poštom VLASNIKU ili SERVISU. 

Za sve maloljetne KORISNIKE potrebna je pismena suglasnost staratelja/roditelja.

Osobni podaci KORISNIKA prosljeđuju se i daju na uvid ili obradu zaposlenicima VLASNIKA, knjigovodstvenom servisu VLASNIKA, poreznoj upravi VLASNIKA, te ORGANIZATORIMA i njihovim poslovnim partnerima koji imaju pravnu osnovu i/ili legitimni interes za uvid i obradu podataka uz prethodno informiranje KORISNIKA, a sve u skladu sa zakonskim obvezama obrade poslovnih dokumenata, vođenja poslovnih knjiga, obrade zahtjeva temeljem ugovora te ostalih zakonskih obveza.

KORISNIK će bilo kakvu povredu osobnih podataka prijaviti SERVISU, a koji će ju ispraviti u najkraćem mogućem roku.

5. PRAVILNIK

VLASNIK SERVISA zadržava pravo na promjenu i nadopunu PRAVILNIKA bez upozorenja ORGANIZATORIMA i KORISNICIMA, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Nitko nije ovlašten dati na korištenje, prenositi ili podlicencirati PRAVILNIK bez prethodne izričite pisane suglasnosti VLASNIKA. VLASNIK je ovlašten dati na korištenje, prenijeti ili licencirati PRAVILNIK bez ičije daljnje privole.

Na ovaj PRAVILNIK se primjenjuju pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske, sukladno kojima je i napisan. Ukoliko se za neku odredbu iz PRAVILNIKA nađe da je ništavna ili pobojna, to neće utjecati na primjenu ostalih odredbi iz PRAVILNIKA.

U slučaju spora primjenjuje se mjerodavno pravo Republike Hrvatske na mjerodavnom sudu u Zagrebu.