Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Primjena načela “Ekonomski najpovoljnije ponude” u javnoj nabavi (EU direktive)

Primjena načela “Ekonomski najpovoljnije ponude” u javnoj nabavi (EU direktive)

Organizator: Enconing

Broj pregledavanja: 1772

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Opis:

Tržište roba i usluga svakim je danom bogatije za neku novu inovaciju. Javni naručitelji u Hrvatskoj ne koriste kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) i već godinama po statističkim dostupnim podacima uporaba kriterija bilježi pad što je paradoks u Europi. Javni naručitelji time podržavaju ne-inovativne proizvode i usluge, smanjuju konkurenciju i omogućavaju veće cijene na tržištu, što posljedično smanjuje kupovnu moć stanovništva (poreznih obveznika) koji plaćaju poreze i time na naposljetku javni naručitelji gube izvore financiranja od poreza. Zašto je oskudna primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) i slab prijenos znanja? Omjer kriterija ekonomski najpovoljnije ponude i kriterija najniže cijene u EU27 iznosi 71%:29%, dok je u Hrvatskoj 0,45%:99,55% (2012).

Ciljevi:
Nabava za potrebe EU projekata u razdoblju 2014-2020 morati će se provoditi po načelu ekonomski najpovoljnije ponude, a svi korisnici EU sredstava moraju znati kako će definirati kriterije za nabavu pod takvim uvjetima. Promjena EU direktiva koje reguliraju javnu nabavu stupiti će na snagu početkom 2016. godine, i dodatno regulirati kriterije čiji utjecaj na javnu nabavu u Europi mora dovesti poticanja mikro i malog poduzetništva. Na primjerima najbolje prakse će se obraditi tema, a polaznici će steći znanja za samostalno definiranje kriterija po različitim vrstama i procedurama nabave.

Namjena: menadžment organizacije, voditelji projekata te specijalisti u nabavi.

Iz programa:

1. Zašto Europska unija propisuje uporabu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude?

Kako osigurati primjenu obveznih načela?

2. Kako uvjetovati kvalifikaciju ponuditelja?

Kako fokusirati aspekt ekonomičnosti?

3. Kako transparentno procijeniti raspon bodova?

Kako organizirati timsko ocjenjivanje?

4. Koje elemente ugovor o nabavi mora sadržavati iz aspekta ocjenjivanih kriterija?

Trajanje: Jednodnevni seminar s pauzama za kavu i ručak

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.