Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Program stručnog usavršavanja za samostalnog računovođu

Program stručnog usavršavanja za samostalnog računovođu

Organizator: Učilište MAGISTRA

Broj pregledavanja: 1959

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Iskusni predavači koji dugi niz godina provode verificirani program osposobljavanja za vođenje knjigovodstva malih poduzetnika, te je prepoznalo potrebu svojih polaznika za daljnje usavršavanje i proširivanje znanja. Iz tog je razloga nastao program stručnog usavršavanja za poslove samostalnog računovođe. Samostalni računovođa podatke iz knjigovodstvenih evidencija sintetizira u financijske izvještaje.

Program stručnog usavršavanja za samostalnog računovođu je koncipiran tako da polaznika usavršava za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda te za sastavljanje svih financijskih izvješća, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama.

Sadržaj programa

 1.     Računovodstveni sustavi - računovodstvo poduzetnika
 2.     Računovodstveni sustavi - obrtnici i slobodna zanimanja
 3.     Računovodstveni sustavi - proračunsko i neprofitno računovodstvo
 4.     Računovodstvene politike
 5.     Financijski izvještaji
 6.     Bilanca
 7.     Račun dobiti i gubitka
 8.     Bilješke uz financijske izvještaje
 9.     Izvještaj o promjenama kapitala
 10.     Analiza financijskih izvještaja
 11.     Oporezivanje PDV-om
 12.     Porez na dohodak
 13.     Porez na dobit
 14.     Porez na promet nekretnina
 15.     Trošarine i posebni porezi
 16.     Devizni sustav i devizno poslovanje
 17.     Mjerenje fer vrijednosti
 18.     Porezni prekršaji i tužbe
 19.     Računalo u računovodstvu
 20.     Kontroling i revizija

Naučite sastavljati financijske izvještaje i kroz 8 tjedana obogatite svoj životopis! 

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.