Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Reklamacija / Kreativna prodaja i prodajni alati

Reklamacija / Kreativna prodaja i prodajni alati

Organizator: VERLAG DASHÖFER

Broj pregledavanja: 2167

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Tvrtke sve više trude oko razumijevanja ponašanja svojih klijenata te se usmjeravaju ka razvijanju prijateljskih i partnerskih odnosa s njima. Jedan od načina je upravo konstruktivno rješavanje reklamacija klijenata čemu je i posvećena ova tema. Naime, današnji su klijenti sve zahtjevniji i obrazovaniji te traže protuvrijednost za svoj novac. Ako su zadovoljni – vratit će se i evl. dovesti druge klijente, a ako su nezadovoljni možda će to saopćiti putem reklamacije. Ključna je upravo ta reakcija na reklamaciju.

Što je to uspješna prodaja?

Uspješna prodajna komunikacija je ona koja počinje od dobre pripreme, izbora pravog prodajnog pristupa “skrojenog po mjeri” kupca, učinkovite prodajne prezentacije, predstavljanja jedinstvene prodajne ponude/ USP, demonstracije, prihvaćanja (s dobrodošlicom) i spretnog ovladavanje primjedbama, izbora prave tehnike zaključivanja i – zadnje ali ne manje važno – održavanja postkupovnog zadovoljstva.

Namjena seminara

Osvijestiti kod polaznika važnost poznavanja i snalaženja u komunikaciji s predstavnicima drugih kultura. Razvijanje komunikacijskih kompetecija.

Ciljna skupina

  • Manageri marketinga i prodaje
  • Manageri ključnih kupaca
  • Turistički manageri svih profila: hotelski, ugostiteljski, destinacijsaki, agencijski
  • Predstavnici udruga i ustanova koje surađuju sa stranim partnerima...

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.