Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Škola za dadilje

Škola za dadilje

Organizator: Učilište MAGISTRA

Broj pregledavanja: 2714

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Svi polaznici Škole za dadilje temeljem rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za zanimanje dadilje koje se upisuje u radnu knjižicu, a koje je uvjet za upis u Imenik dadilja i otvaranje obrta.

Predmeti Škole za dadilje

 1. Zaštita na radu i prva pomoć
 2. Organizacija rada
 3. Komunikacijske vještine
 4. Osnovna psihosocijalna obilježja djeteta
 5. Osnove predškolske i školske pedagogije
 6. Njega i zdravlje djeteta
 7. Aktivnosti djeteta
 8. Praktična nastava

Po završetku Škole za dadilje - svaki polaznik dobiva:

 • Uvjerenje o osposobljenosti za zanimanje dadilja koje se upisuje u radnu knjižicu - verificirano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 • Uvjerenje o izvršenoj praksi na poslovima čuvanja djece
 • Priručnik za dadilje / babysitterice
 • Priručnik za uvođenje Certifikata "Children Safe Environment"

Dokumenti potrebni za upis u Školu za dadilje:

 1. fotokopija rodnog lista (ne mora biti ovjerena kopija, niti novo izvađen list)
 2. fotokopija svjedodžbe zadnje završene stručne spreme (ne mora biti ovjerena kopija diplome ili svjedodžbe) - ukoliko nemate, može biti i fotokopija radne knjižice gdje je vidljiva Vaša zadnja stručna sprema
 3. potvrda Vašeg doktora opće prakse da ste sposobni za rad s djecom (nije potrebna medicina rada već obična potvrda)
 4. potvrda plaćanja

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.